Изи Транс

Международна траспортна фирма

С настоящата референция фирма „ИЗИ ТРАНС” ООД изразява впечатленията си от работата на фирма „Иверест” ЕООД по отношение създаването, поддръжката и развитието на строго специфично приложение за мобилни устройства, свързано с управление на товари при сухопътен транспорт.

Фирма „Иверест” ЕООД разполага с опитен и квалифициран персонал и ръководство, с чиято помощ бяха изпълнени всички наши изисквания. Работата им се отличава с професионализъм и високо качество.

Следва да отбележим, че специалистите на „Иверест” ЕООД са способни качествено да изпълняват задания и технологии, които са иновативни и водещи в световен план. Като изпълнител спазват стриктно договорените срокове при високо качество на работата и голяма сложност на изпълняваните проекти. В случаите, когато се налага техническа поддръжка, тя се извършва бързо и професионално.

Фирма „ИЗИ ТРАНС” ООД отговорно препоръчва фирма „Иверест” ЕООД, като надежден и коректен партньор.

Златка Кръстева ИЗИ ТРАНС