АСДС

"АС - ДС" ООД е дистрибутор на АВВ България за продукти ниско и средно напрежение.

Дейността на фирмата е насочена към потребители от промишлеността, енергетиката, съобщенията и строителството. Предлагат се цялостни технически решения включващи проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, пускови изпитания и въвеждане в експлоатация.

Използвани технологии:

  • Magento
  • PHP
  • MySQL
  • jQuery
  • Prototype

Галерия