IPOScoop

IPOScoop.com LLC

Независима изследователска фирма за прогнозиране на капиталови и стокови пазари на Wall Street.

Технологии

  • Zend Framework
  • REST API
  • WordPress
  • PHP
  • MySQL
  • jQuery

Галерия