WiFi

Уеб-базирана платформа за управление.

Уеб-базирана, централизирана платформа за управление на WIFI мрежи. Вашата мрежа е под контрол, независимо дали това е една или стотици точки за достъп.

Използвани технологии:

  • PHP
  • Zend Framework
  • MySQL
  • ORM
  • MVC
  • jQuery
  • DOMPDF